Hälsoskydd

Alla som driver en verksamhet som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Verksamheter som kan ha en direkt påverkan på människors hälsa kallas av tillsynsmyndigheterna för hälsoskyddsverksamheter, och tillsynsansvaret ligger på miljönämnden.

I miljöbalken (1998:808) finns bestämmelser som bland annat rör verksamheter som kan påverka människors hälsa, och som därför omfattas av det som kallas hälsoskyddstillsyn (taxan, som är fastställd av Kommunfullmäktige,  uppgår till 1109 kronor/timme för hälsoskyddstillsyn 2022). Hälsoskyddet omfattar verksamheter som genom sin utformning eller genom omständigheter i lokalerna kan ha påverkan på människors hälsa, till exempel skolor, förskolor och andra undervisningslokaler, bassängbad, idrottsanläggningar och gym, frisörer, fotvårdare, solarier, hudvårdare, tatuerare, piercare och andra skönhetsvårdare och vårdinrättningar, eller tillhandahållande av bostäder eller tillfälliga boenden. Det finns alltså en lång rad av olika typer av verksamheter som klassificeras som hälsoskyddsverksamheter.

Vissa typer av verksamheter måste anmälas till miljöförvaltningen innan de får starta, men det gäller inte alla. Alla verksamheter omfattas också av krav på egenkontroll i någon form. Vi försöker reda ut begreppen här nedanför. Är ni osäkra om just er verksamhet omfattas av sådana bestämmelser är det bra om ni kontaktar miljöförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson