Branscher inom hälsoskydd

Hälsoskydd är ett brett begrepp och de allmänna reglerna kring hälsoskydd räcker inte alltid till för att fånga upp allt som är relevant för en viss typ av verksamhet. Därför finns ibland ytterligare regler för vissa branscher.

På den här sidan har vi samlat information som är relevant för vissa branscher inom hälsoskyddet. Listan med branscher är inte heltäckande över vilka branscher vi har tillsyn över, utan utgör de branscher där vi har branschspecifik information.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson