Livsmedel & dricksvatten

Om du bedriver regelbunden livsmedelshantering måste du vara registrerad hos miljöförvaltningen som kontrollerar att hanteringen sköts på ett korrekt sätt. Om ni inte använder kommunalt vatten i er verksamhet måste ni även registrera brunnen där ni tar vatten ifrån för att kunna garantera en god dricksvattenkvalitet. Båda kan registreras samtidigt. Ett system för egenkontroll ska också finnas hos alla verksamheter som hanterar livsmedel. Målet är att alla livsmedel ska vara säkra att äta och ha rätt märkning och sammansättning.

Staden kontrollerar företag som hanterar livsmedel, att de hanterar det säkert så att vi undviker hälsorisker. Det kan vara restauranger, gatukök, industrier som producerar olika typer av livsmedel, butiker och andra verksamheter. Även stadens egen hantering vid till exempel skolor och förskolor kontrolleras.

Det är Miljöförvaltningen i Landskrona stad som utför kontrollerna av att hantering av livsmedel vid olika slags livsmedelsverksamheter sköts på ett korrekt sätt.

Här nedanför hittar du information om vad som gäller kring livsmedelsverksamheter.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Senast uppdaterad av Rainer Weich