Markupplåtelse

Om du vill nyttja offentlig platsmark för exempelvis butiksskyltar, gatuförsäljare och uteserveringar behöver du söka tillstånd för detta. Detsamma gäller om du ska anordna en offentlig tillställning eller ett tillfälligt arrangemang. Intresset för att använda offentlig platsmark ökar, vilket innebär att bilar, cyklar och fotgängare måste samsas med gatuförsäljare, reklamskyltar, uteserveringar etc. Detta ställer större krav på ordning och säkerhet.

Tillstånd söker du hos Polismyndigheten. Ansökan skickas på remiss till teknik- och serviceförvaltningen som är markupplåtare och som därmed tillåter en upplåtelse.

Gator, gångbanor, parker och torg är i huvudsak offentliga platser, d.v.s. platser som tillhör alla. 

 

 

 

Torghandel
På Rådhustorget sker handel med blommor, bröd, frukt, grönsaker, kläder, loppmarknad etc. Onsdagar och lördagar är de stora torgdagarna. Läs mer om torghandel här

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST GATA & PARK

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter och 
vandringsleder.