Markupplåtelse

En offentlig plats är en plats som tillhör alla. Exempel på offentliga platser är badstränder, gator, gångbanor, parker och torg. Vill du nyttja en offentlig platsmark behöver du söka tillstånd hos Polisen.

Du behöver söka tillstånd om du vill nyttja offentlig platsmark. Det kan vara för för att sätta upp butiksskyltar, ha gatuförsäljning eller ha en uteservering. Detsamma gäller om du ska anordna en offentlig tillställning eller ett tillfälligt arrangemang. 

Intresset för att använda offentlig platsmark ökar, vilket innebär att bilar, cyklar och fotgängare måste samsas med gatuförsäljare, reklamskyltar, uteserveringar med mera. Detta ställer stora krav på ordning och säkerhet.

Tillstånd att nyttja offentlig platsmark

Tillstånd söker du hos Polismyndigheten. Ansökan skickas på remiss till teknik- och fritidsförvaltningen som är markupplåtare och som därmed tillåter en upplåtelse.

Ansök om tillstånd att använda offentlig plats

Tips för snabbare handläggning: Landskrona stad behöver vanligtvis cirka fem dagar för att hantera ett ärende, men det kan ibland ta tid hos Polismyndigheten. Vill du få ditt ärende hanterat snabbt tänkt på att använda e-tjänsten samt att göra inbetalningen till Polismyndigheten omgående. Du kan också betala över disk på Polisstationen i Landskrona.

Riktlinjer och avgifter

Torghandel

På Rådhustorget sker handel med blommor, bröd, frukt, grönsaker, kläder, loppmarknad med mera. Onsdagar och lördagar är de stora torgdagarna.
Läs mer om torghandel här

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

KUNDTJÄNST GATA & PARK

Telefontid
Måndag-fredag kl. 08.00-12.00
0418-47 04 00

För alla frågor gällande vägar,
trafik, tillstånd, parkering, parker,
stränder, offentliga toaletter och 
vandringsleder.

Senast uppdaterad av Marie Håkansson