Förorenade områden och PCB i byggnader

Landskrona har en lång historia som industristad, vilket har medfört att många förorenade markområden finns kvar. Detta får konsekvenser för kommunen och befintliga eller planerade verksamheter i staden. Utöver miljö- och hälsorisker, uppstår höga kostnader i samband med saneringsåtgärder. Det är därför viktigt att miljöförvaltningen får kännedom om var föroreningarna finns. Om föroreningarna hanteras på rätt sätt, kan risker för miljö och hälsa minimeras.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich