Ny tobakslag börjar gälla 1 juli

Riksdagen har beslutat om en ny tobakslag som införs den 1 juli. Lagen innebär bland annat att de rökfria miljöerna utökas vilket påverkar dig som driver en restaurang eller café med uteservering. Även reglerna för försäljning av tobaksvaror förändras.

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter och rökstenar (som används i vattenpipor). Även tobaksrelaterade produkter som inte innehåller någon tobak räknas med i förbudet.

Läs mer här

Miljöförvaltningen ansvarar för tillsynen. Kontaktuppgifter

Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror

Tillståndsplikten införs dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument och dels för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tidigare har det räckt att anmäla försäljning av tobak men från och med 1 juli måste man ansöka om detta. Om du har anmält försäljning tidigare räcker det att du har gjort ansökan innan den 1 november 2019. Tillståndet kommer vara förenat med ett lämplighetskrav på motsvarande sätt som serveringstillstånd.

Ansökningsblanketten finner du här

Landskrona stads tillståndsenhet ansvarar för hanteringen. Kontaktuppgifter

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad