Upphandling

Inköps- och upphandlingsavdelningen inom Landskrona stad är en del av staben i Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation och är kommunens specialkompetens inom upphandlingsområdet.

Inköps- och upphandlingsavdelningen arbetar främst med kommunövergripande upphandlingar men har också till uppgift att följa utvecklingen, informera och i övrigt fungera som rådgivare till kommunens förvaltningar. Varje nämnd/förvaltning har ansvaret för upphandlingar för eget behov som inte täcks av de kommunövergripande avtalen.

Upphandlingsverksamheten inom Landskrona stad ska följa de grundläggande EU-rättsliga principerna om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr mer i detalj hur upphandlingar ska skötas. Utöver att följa de grundläggande principerna och gällande lagstiftning ska Landskrona stads upphandlingar också utföras i enlighet med vår policy. Denna hittar du under fliken "Regelverk".

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Inköps- och upphandlingsavdelningen  
Kontakta Inköps- och upphandlingsavdelningen

Avdelningschef
Lisbeth Johnson
0418-47 01 28
lisbeth.johnson@landskrona.se

Upphandlingsjurist
Christina Nilsson
0418-47 01 17
christina.v.nilsson@landskrona.se

Entreprenadupphandlare
Fredrik Waldemarsson
0418-47 01 70
fredrik.waldemarsson@landskrona.se

Upphandlare
Glenn Ekvall
0418-47 00 46
glenn.ekvall@landskrona.se

Upphandlare
Kent Svensson
0418-47 01 49
kent.svensson@landskrona.se

Upphandlare
Bengt Persson
0418-47 00 65
bengt.persson@landskrona.se

Upphandlare
Katarina Koch
0418-47 01 39
katarina.koch@landskrona.se

Upphandlare
Jennie Glimdal
0418-47 00 49
jennie.glimdal@landskrona.se

Upphandlare
Morten Lejon
0418-47 01 71
morten.lejon@landskrona.se

Upphandlare
Sandra Andersson
0418-47 01 72
sandra.z.andersson@landskrona.se

Upphandlingsassistent
Gina Bergström
0418-47 01 73
gina.bergstrom@landskrona.se

Läs mer om regler vid upphandling  
Läs mer om regler vid upphandling