Upphandling

Inköps- och upphandlingsavdelningen inom Landskrona stad är en del av staben i Kommunstyrelsens förvaltningsorganisation och är kommunens specialkompetens inom upphandlingsområdet.

Inköps- och upphandlingsavdelningen arbetar främst med kommunövergripande upphandlingar men har också till uppgift att följa utvecklingen, informera och i övrigt fungera som rådgivare till kommunens förvaltningar. Varje nämnd/förvaltning har ansvaret för upphandlingar för eget behov som inte täcks av de kommunövergripande avtalen.

Upphandlingsverksamheten inom Landskrona stad ska följa de grundläggande EU-rättsliga principerna om transparens, proportionalitet, icke-diskriminering, likabehandling och ömsesidigt erkännande. Lagen om offentlig upphandling (LOU) styr mer i detalj hur upphandlingar ska skötas. Utöver att följa de grundläggande principerna och gällande lagstiftning ska Landskrona stads upphandlingar också utföras i enlighet med vår policy. Denna hittar du i menyn till höger.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Inköps- och upphandlingsavdelningen  
Kontakta Inköps- och upphandlingsavdelningen

Avdelningschef
Lisbeth Johnson
0418-47 01 28
lisbeth.johnson@landskrona.se

Entreprenadupphandlare
Fredrik Waldemarsson
0418-47 01 70
fredrik.waldemarsson@landskrona.se

Upphandlare
Glenn Ekvall
0418-47 00 46
glenn.ekvall@landskrona.se

Upphandlare
Ulrika Simmons Lundvall
0418-47 00 49
ulrika.simmonslundvall@landskrona.se

Upphandlare
Martin Thornberg
0418-47 01 71
martin.thornberg@landskrona.se

Upphandlare
Caroline Hultstrand
0418-47 01 72
caroline.hultstrand@landskrona.se

Upphandlare
Kent Svensson
0418-47 01 49
kent.svensson@landskrona.se

Upphandlare
Bengt Persson
0418-47 00 65
bengt.persson@landskrona.se

Upphandlingsassistent
Gina Bergström
0418-47 01 73
gina.bergstrom@landskrona.se

Läs mer om regler vid upphandling  
Läs mer om regler vid upphandling