Att lämna anbud

Landskrona stad använder elektronisk anbudsgivning via verktyget TendSign vilket innebär att samtliga förfrågningsunderlag offentliggörs i verktyget och att anbud endast tillåts i verktyget.

Lämnat anbud ska:

• Avges skriftligt på svenska (via TendSign).

• Innehålla samtliga begärda handlingar och bilagor.

• Vara prissatt i SEK exkl. moms.

För att Landskrona stad ska ha möjlighet att pröva och utvärdera anbudet är det därför ytterst viktigt att det innehåller samtliga begärda uppgifter. Ofullständiga anbud och anbud som avviker från förutsättningarna i förfrågningsunderlaget kan komma att förkastas utan begäran om förtydligande eller komplettering.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Annika Rundblad