Regelverk

Övergripande mål för all upphandling är att tillgodose stadens behov av varor och tjänster på ett professionellt, affärsmässigt och etiskt korrekt sätt. Varje upphandling ska så långt som det är möjligt tillgodose det behov som upphandlas, till rätt anpassad kvalitetsnivå och rimlig kostnad för den valda nivån.

Landskrona stads upphandlingspolicy är antagen av kommunfullmäktige den 31 mars 2014. 

Landskrona stads upphandlingspolicy

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Läs mer om regler vid upphandling  
Läs mer om regler vid upphandling