Förskola i Landskrona

Förskolorna i Landskrona arbetar för likvärdighet, hög kvalitet. Förskola är första steget i barnets utbildning och en egen skolform. Det innebär att undervisning och lärande står i fokus.

Förskola är för barn i åldern 1-5 år

Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år. Barn, vars föräldrar arbetar eller studerar samt barn som av särskilda skäl har behov av stöd i sin utveckling, har rätt till plats. 

Även barn till aktivt arbetssökande och till föräldralediga har rätt till 15 tim i veckan i förskola.

Allmän förskola är för barn i åldern 3-5 år

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla barn 3-5 år.
Allmän förskola följer skolornas terminer och lovdagar. Den är avgiftsfri och erbjuds 15 timmar per vecka på tider som förskolechefen beslutar. 

Öppen förskola är för barn tillsammans med en vuxen

Öppen förskola erbjuder verksamhet för barn tillsammans med vårdnadshavare eller annan vuxen. Till Öppen förskola krävs ingen anmälan eller inskrivning. 

Efter förskolan går barnet i förskoleklass

Från och med höstterminnen det år ditt barn fyller 6 år erbjuder skolan i ditt närområde plats i förskoleklass.

Förskoleklass är en skolform för sexåringar (obligatorisk från och med hösten 2018). Här får ditt barn en pedagogisk och förberedande övergång från förskola till skola. 

Läs mer om förskoleklass och grundskola >>

Landskronas förskolor

Du kan läsa mer på respektive enhets hemsida som du hittar här nedanför. Vill du kunna jämföra olika kommunala förskolor kan du göra det i vår jämförelsetjänst >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Monika Torkar