Välkommen till Glumslövs förskola

Vår förskola ligger i natursköna Glumslöv med utsikt över Ven och Öresund.

Glumslövs förskola har en hälsofrämjande profil. Vi arbetar för att skapa en trygg, stimulerande, social och fysisk miljö med mycket lek och rörelse. 

Vi på Glumslövs förskola strävar efter att alla barn ska få en bra start i det livslånga lärandet. Därför utgår pedagogerna från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans med barnen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Adress: 

Johan Pers väg 50
261 62 Glumslöv

Förskolechef
Maria Flinck
0418-47 43 70
maria.flinck@landskrona.se

Biträdande förskolechef
Sanije Avdiu
0418-47 42 44
sanije.avdiu@landskrona.se

Hitta till oss  
Hitta till oss

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Mats Klein