Om förskolan

Vår förskola ligger i natursköna Glumslöv med utsikt över Ven och Öresund.

Vi på Glumslövs förskola strävar efter att alla barn ska få en bra start i det livslånga lärandet. Därför utgår pedagogerna från barnets intresse, erfarenhet och utveckling och arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans med barnen.

Glumslövs förskola har en hälsofrämjande profil. Vi arbetar för att skapa en trygg, stimulerande, social och fysisk miljö med mycket lek och rörelse.
För att dokumentera barnets lärande använder vi oss av det digitala dokumentationsverktyget Pluttra.

Glumslövs förskola omfattar idag elva avdelningar, sex 1-3 års avd. och fem 3-5 års avd. Alla avdelningar arbetar med upplevelsebaserat lärande och målen i Läroplanen för förskolan. Barnen upptäcker, leker och upplever med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt få uppleva, stimulerar nyfikenheten, självkänslan, ger kunskap och förståelse. Vi har ett aktivt och medvetet arbetssätt för att utveckla barnens sociala kompetenser, lära dem respektera och lyssna på varandra samt lösa konflikter.

Våra 3-5 årsavdelningar är anslutna till Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur. Vår vardag innefattar arbete med förståelse och kunskap om naturen. Praktiskt miljöarbete är naturligt för oss - att källsortera, kompostera, odla och återanvända, då vi också är Grönflagg certifierade. 

Vi är medvetna om att ni föräldrar lämnar det dyrbaraste ni har till oss. Vi gör vårt yttersta för att skapa en trygg och stimulerande miljö för barnet. Ni är alltid välkomna till oss när ni undrar över något.

Vi hoppas att vår tid tillsammans kommer bli ett fint samarbete och ge barnet många härliga minnen från förskolan. Grunden för en god kvalité hos oss i förskolan är en öppen kommunikation mellan hemmet och personalen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Glumslövs förskola