Grundskolor i Landskrona

Landskrona stads skolor kännetecknas av ett hänsynsfullt bemötande, hög kompetens och god möjlighet till delaktighet. Utbildningen och undervisningen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utmärks av pedagogisk utveckling och mångfald.

Verksamheten syftar också till att främja elevernas allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.

Information om Landskronas grundskolor hittar du på respektive skolas hemsida. Du kan hitta och jämföra kommunala skolor i vår jämförelsetjänst.

Förskoleklass (F-klass)

Förskoleklass är en skolform för sexåringar (obligatorisk från och med hösten 2018). Här får ditt barn en pedagogisk och förberedande övergång från förskola till skola.

Från och med höstterminnen det år ditt barn fyller 6 år erbjuder skolan i ditt närområde plats i förskoleklass. Du kan önska annan skola. Information skickas hem till vårdnadshavare i början av varje år och då görs även anmälan till förskoleklass på Familjeportalen.

Grundskola (åk 1-9)

Efter förskoleklassen fortsätter ditt barn i grundskolan som också är obligatorisk. 

Går ditt barn i förskoleklass fortsätter det på samma skola om du inte gör nåt nytt val. 

Inför åk 7 ska alltid ett önskemål/val av skola göras. Information skickas hem till vårdnadsavare i början av året då önskemålet/valet görs på Familjeportalen.

Fritidshem (skolbarnomsorg)

Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och samtidigt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation.

Fritidshem finns för barn i åldrarna 6-12 år, som har en vårdnadshavare som arbetar eller studerar. Fritidshemmen finns i direkt anslutning till skolan. Fritidsverksamheten gäller före och efter skoltid samt under lov. Ansökan om plats på fritidshem görs på https://landskrona.ist.se

Skolplikt och rätt till utbildning

Skolplikten gäller från och med det år barnet fyller 6 år. Skolplikten i Sverige motsvaras av en rätt till utbildning. Vårdnadshavaren ska se till att barnet fullgör sin skolplikt. Huvudmannens ansvar är att se till att eleverna fullgör sin skolgång och att anpassa undervisningen så att alla elever kan delta. På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om skolplikten.

Skolornas hemsidor

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Monika Torkar