Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en fyraårig utbildning och vänder sig till dig som har gått i grundsärskola eller varit integrerad i grundskola samt har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan gå i gymnasieskolans treåriga program.

Gymnasiesärskolan ska ge eleverna en god grund för yrkesliv och fortsatta studier, personlig utveckling och deltagande i samhället (18 kap. 2§ skollagen).

Det finns nio nationella program och individuella program. Den garanterade undervisningstiden för varje elev är 3 600 timmar.

I Landskrona kan du välja ett individuellt program.Här arbetar vi helt utifrån den enskilde elevens förutsättningar. Detta innebär att varje elev får sin undervisning efter sitt behov och genomgångar av nya arbetsmoment sker individuellt. Eleverna får arbeta i sin egen takt och ta den tid de behöver för att utföra uppgifterna. I undervisningen varvas praktiska och teoretiska moment. Arbetsområdena enligt Läroplanen på gymnasiesärskolans individuella program är:

Språk och kommunikation

Individ och samhälle

Natur och miljö

Idrott och hälsa

Hem och konsumentkunskap

 

Om du är intresserad av nationella program, kontakta studie- och yrkesvägledaren.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss  
Kontakta oss

Besöksadadress

Gösta Lundhs gata 13
261 36 Landskrona
Karta

Rektor

May-Louise Sjögren
Tel: 0418-47 45 50
may-louise.sjogren@landskrona.se

Lärare

Grupp A - Anna Johansson
0418-47 45 37
anna.johansson@landskrona.se

Grupp B - Nancy Fernandez
0418-47 45 56
nancy.fernandez@landskrona.se

Grupp C - Marie Lund
0418-47 31 74
marie.lund@landskrona.se

Sjukanmälan

Sjukanmälan sker på telefonnummer 0418-47 45 56

Hitta till oss  
Hitta till oss

Senast uppdaterad av Gymnasiesärskolan