Information kring corona (covid-19)


Lättläst sida

Landskrona stad följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Kommunens fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet. Landskrona stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

I menyn ovan hittar du information och råd för de bland oss som till hör en riskgrupp samt vad som gäller för skolor, näringslivet och föreningar.

Avstå från sociala kontakter om du är sjuk

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Man ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.

Undvik sociala kontakter om du är över 70 år

Tillgängliga studier av covid-19 visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn och att personer över 70 år är den främsta riskgruppen. Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina sociala kontakter.

Generella råd för att undvika att sprida smitta

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk. Man ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig. 
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

När ska du söka vård?

De flesta som får symtom likt covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Istället bör du följa egenvårdsråd på 1177.se.

Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk. Då ska du ringa din vårdcentral eller telefonnummer 1177.

Om du har mycket svårt att andas, ring 112.

Test för självskattning

Självskattning för covid-19 kan ge svar på om du behöver vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. I slutet av testet får du råd som anpassas efter dina svar.

Använd inte självskattningen om det gäller barn. Om du har barn som du misstänker smittats av covid-19, ring din vårdcentral eller 1177 för vägledning.

Har du inga symtom – men har andra frågor om covid-19?

Psykisk hälsa i kristid

SKR:s projekt Uppdrag psykisk hälsa har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Exempelvis finns stödlinjer att ringa till för barn, unga och äldre.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Flera aktörer erbjuder stöd här i Landskrona:

  • Anhörigcentrum - stödsamtal via telefon eller i promenadform, ring 0418-473411.
  • SnackaNu - erbjder samtal och promenader, nås på 0790-327 302 och 0790-286 575.
  • Svenska kyrkan - samtal med präst eller diakon, nås på 0418-57 400 under vardagar och 0418-574 65 under helger.
  • Livsglädje - erbjuder stödsamtal och möten/aktiviteter utomhus, nås på 0767-94 01 69. 

Budget- och skuldrådgivning

Är du orolig för din ekonomi kan du kontakta budget- och skuldrådgivning i Landskrona stad. Det kostar inget att träffa en budget- och skuldrådgivare och de har tystnadsplikt. 

Patientsekretess

På grund av patientsekretessen kan Landskrona stad inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Källkritik

Vid större händelser finns risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningssätt när du tar del av information. Frågorna Vad? När? Var? Hur? Vem? Varför? fungerar som ett källkritiskt filter. Och kontrollera alltid information från flera källor. 

Se MSB:s 6 tips för att bedöma information

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén