Information kring corona (covid-19)


Lättläst sida

Landskrona stad följer aktivt händelseutvecklingen kring coronaviruset (covid-19). Kommunens fokus är att skydda äldre och andra som tillhör riskgrupperna, samt att säkerställa samhällskritisk verksamhet. Landskrona stad utgår från ansvariga myndigheters bedömningar och rekommendationer.

I menyn ovan hittar du information för de som tillhör en riskgrupp samt vad som gäller för skolor, näringslivet och föreningar.

Aktuell och bekräftad information om coronaviruset hittar du på krisinformation.se

Nationella råd för att minska smittspridningen av covid-19

  • Stanna hemma om du har symtom på covid-19.
  • Begränsa nya nära kontakter
  • Håll en god handhygien
  • Håll avstånd till andra och undvik platser med trängsel
  • Res på ett så smittsäkert sätt som möjligt
  • Arbeta hemifrån så ofta du kan
  • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp.

Källa: Krisinformation.se

Anpassade råd för dig som är vaccinerad

Det finns särskild råd för dig som är vaccinerad. Läs mer: Folkhälsomyndigheten.se

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan dessutom hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig. 

Läs mer: 1177.se

Lättläst, uppläst och information på teckenspråk

Vanliga frågor och svar om covid-19

Folkhälsomyndighetens webbplats finns svar på de vanligaste frågorna kring covid-19.

Riskgrupp för allvarlig sjukdom

Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vad som gäller för dig som är i en riskgrupp.

Självtest för covid-19 på 1177.se

Om du har symtom som kan vara covid-19 kan du beställa ett självtest. Beställ testet genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se med en e-legitimation.

Har du inga symtom – men har andra frågor om covid-19?

Lägesbild för Landskrona

I Region Skånes kommunrapport kan du se hur många personer som genom virusprovtagning konstaterats med covid-19 den senaste vecka i Skånes kommuner i förhållande till antalet invånare i kommunen. Rapporten uppdateras varje vecka. 

Lägesbild för Skåne

En samlad lägesbild för Skåne och alla andra regioner finns på krisinformation.se. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns även aktuella allmänna lokala råd.

Psykisk hälsa i kristid

SKR:s projekt Uppdrag psykisk hälsa har samlat information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov. Exempelvis finns stödlinjer att ringa till för barn, unga och äldre.

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

Flera aktörer erbjuder stöd i Landskrona:

Budget- och skuldrådgivning

Är du orolig för din ekonomi kan du kontakta budget- och skuldrådgivning i Landskrona stad. Det kostar inget att träffa en budget- och skuldrådgivare och de har tystnadsplikt. 

Patientsekretess

På grund av patientsekretessen kan Landskrona stad inte kommunicera kring enskilda sjukdomsfall. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient.

Källkritik

Vid större händelser, som en pandemi, finns risk att ryktesspridning uppstår. Tänk på att ha källkritiskt förhållningssätt när du tar del av information.

Läs mer: krisinformation.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André