Föreningar

På denna sida samlar vi information kring råd och rekommendationer gällande covid-19 som rör er föreningar.

De allmänna råden riktade till idrottsföreningar togs bort den 1 juli men pandemin är inte över, därför är det viktigt att föreningar fortsätter vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. 

För den enskilde idrottsutövaren gäller fortfarande att stanna hemma om man har symptom, hålla avstånd och undvika trängsel, ha en god handhygien samt helst idrotta och motionera utomhus om det går. 

Deltagartak tas bort den 29/9

Den 29 september införs ytterligare lättnader i restriktionerna. Deltagartak vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort och det kommer inte heller längre finnas krav på avstånd mellan sittplatser och sällskap.

Allmänna och offentliga sammankomster.

Det här gäller från 1 juli:

  • 3 000 deltagare tillåts med anvisad plats utomhus.
  • 600 deltagare tillåts utan anvisad plats utomhus.
  • 50 deltagare tillåts utan anvisad plats inomhus.
  • 300 deltagare tillåts om de anvisas plats inomhus.
  • Om arrangemanget har sektioner med möjlighet att deltagare från olika sektioner inte kommer i kontakt med varandra och kan hålla smittsäkert avstånd gäller deltagartaket för varje sektion.
  • 900 deltagare gäller i start- och målområde för motionslopp och liknande  tävlingar.

Från den 15 juli gäller även:

  • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.

Vid idrottstävlingar på en tydligt avgränsad arena räknas enbart åskådarna in i begreppet deltagare. För idrottstävlingar som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena räknas utövarna men inte åskådare (och övriga deltagare utanför start-, tävlings- och målområdet) som deltagare, förutsatt att de inte samlas på en läktare eller motsvarande (källa: rf.se).

Respektive förening ansvarar för att Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd för att undvika smittspridning följs. Föreningens ansvar gäller både för aktivitetens deltagare och åskådare.

Checklista för dig som har allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Informationsblad covid-19-lagen: allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Träningsanläggningar inomhus och utomhus 

Landskrona stads inomhus- och utomhusanläggningar är öppna för alla oavsett ålder. Träning ska ske på smittsäkert sätt samt följa respektive idrottsförbunds rekommendationer, Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd.

Från och med 1 september är omklädningsrum och duschar i alla träningsanläggningar öppna. 

Begränsat antal besökare på idrottsanläggningar

Den 15 juli togs reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera bort.

Det betyder att det inte längre finns ett angivet maxantal i kommunens idrottsanläggningar. Dock kvarstår att verksamheter fortsatt måste vidta åtgärder för att undvika trängsel och se till att sällskap har möjlighet att hålla avstånd till varandra. 

Tillfällig covid-19-lag: vad gäller för er som äger/driver sportanläggning och gym

För lokaler där idrott utförs gäller begränsningar för sportanläggningar. Verksamhetsutövaren måste ta hänsyn till flera olika saker i dem lokalerna. 

Begränsningar för fritidsverksamheter
Checklista för verksamhetsutövare med fritidsverksamhet
Informationsblad om hur smittspridning kan minskas på platser för fritidsverksamhet

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson