Lägesbild den 12 mars kopplat till arbetet med covid-19

Antal nya covid-19-fall i Landskrona ligger på en oförändrad nivå jämfört med förra veckan. Vaccineringsarbetet fortsätter och från och med vecka 12 kommer LSS-brukare att erbjudas sin första dos.

Läget i Skåne  

I Skåne ligger smittspridningen i ett konstant läge. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall per dag på cirka 420, under den gångna veckan har siffran sjunkit marginellt till 383 fall per dag. Antalet personer som behöver intensivvård på grund av covid-19 har sjunkit något under senaste veckan medan antalet som vårdas på vårdavdelning ligger oförändrat. Den 11 mars vårdades 140 personer på vårdavdelning och 20 på intensivvårdsavdelning i Skåne. Andelen positiva självtester ligger på cirka 10 procent i Skåne jämfört med 11 procent förra veckan och 38 procent när det var som högst. 

I bland annat Stockholm och Västra Götalands län har smittspridningen fortsatt att öka. Skåne har en möjlighet att undvika samma kraftiga ökning men det förutsätter att vi alla fortsätter att följa riktlinjer och rekommendationer.

 

Läget i Landskrona 

Landskrona ligger liksom i föregående vecka något under genomsnittet för Skåne som ligger på 207 fall/100 000 invånare. Antalet fall har i princip inte förändrats sedan föregående vecka. Vecka 8 rapporterades totalt 62 fall i Landskrona (133 fall/100 000 invånare), vecka nio konstaterades 63 fall (136 fall/100 000 invånare).  

Omsorgsförvaltningen 

I slutet av veckan rapporteras tre medarbetare, men inga brukare, ha en pågående covid-19 infektion. Läget är stabilt och vaccineringen fortskrider. Hemsjukvårdspatienten och dess hushållskontakt beräknas ha fått dos två i slutet av mars. Bland hemvårdspersonalen har alla som tackat ja fått sin första dos och cirka hälften har fått sin andra. Staden har nu gått in i fas två vilket innebär att vaccineringen av LSS-brukare påbörjas under vecka 12.

Utbildningsförvaltningen 

På utbildningsförvaltningen är läget stabilt och ingen ökad smittspridning märks varken bland elever eller personal. Under vecka tio har elever på högstadiet och gymnasiet återgått till att delvis vara tillbaka i närundervisning.

Övriga förvaltningar och bolag 

Kulturverksamheter, träningsanläggningar och Karlslundsbadet är fortsatt stängda tills smittsmittspridningen visar på en tydlig nedgång. Övriga förvaltningar och bolag rapporterar att läget är oförändrat jämfört med förra veckan. Räddningstjänstens operativa personal har vaccinerats med dos ett.

Övrigt 

Enligt Folkhälsomyndigheten nationella databas för vaccinering av covid-19 har hittills 7,3 procent av Landskronaborna fått sin första dos och 3,8 procent sin andra. Genomsnittet i Skåne ligger på 8,2 procent respektive 4 procent. En viss eftersläpning finns i statistiken.

 

Fler nyheter och mer information om covid-19

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr