Lägesbild 21 maj

Antalet covid-19-fall minskar i Landskrona samtidigt som andelen vaccinerade ökar. Snart öppnar utomhusbaden med anpassad verksamhet och staden planerar att visa trängselnivåer på stränderna på hemsidan i sommar så att besökare kan planera sitt besök.

Nedanstående information sammanfattar nuläget i Landskrona stad.

Läget i Skåne

Den senaste veckan har antalet fall av covid-19 minskat i Skåne. I genomsnitt rapporterades 462 fall/dag (vecka 19 var motsvarande siffra 530 fall/dag) Antalet personer som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 har också sjunkit. Den 20 maj vårdades 101 personer på vårdavdelning och 23 på IVA.

Läget i Landskrona

Vecka 19 rapporterades totalt 113 fall (244 fall/100 000 invånare) i Landskrona vilket är färre jämfört med föregående vecka (135 fall) och ungefär detsamma som veckan innan dess (vecka 17: 115 fall).

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen befinner sig fortsatt i ett stabilt läge med bara ett fåtal pågående covid-infektioner. När det gäller vaccinationer så är förvaltningen på väg in i slutfasen. I nästa vecka beräknas samtliga brukare inom område ”Stöd och Service” att ha fått sin andra dos.

Utbildningsförvaltningen

Samtliga skolor och förskolor bedriver verksamhet med full närundervisning. Enstaka positiva fall av covid-19 finns på vissa enheter men under de senaste två veckorna har inga större utbrott konstaterats. Elever som tar studenten från Öresundsgymnasiet har informerats att utspringen kommer att ske i likhet med förra året; klassvisa utspring och varje student får tas emot av max två personer.

Övriga förvaltningar och bolag

Övriga förvaltningar och bolag rapporterar stabilitet och verksamheterna fortlöper i stort sett som vanligt. I enlighet med nationella rekommendationer kommer staden att fortsätta rekommendera hemarbete till och med 15 september, förutsatt att smittspridningen inte avviker från den bedömning som beslutet grundar sig på.

I måndags öppnade Region Skåne för vaccination av personer i fas fyra, 50-59 år. Från och med vecka 23 finns vaccinationsplatser i Landskrona, i nuläget hänvisas man till exempelvis Helsingborg eller Malmö. Det har kommit rapporter om att vaccinationsbenägenheten är lägre i socioekonomiskt utsatta områden. Staden håller på att planera för insatser som ökar tillgängligheten och bidrar till att så många som möjligt vaccinerar sig.

Stadens erbjudande om volontärhjälp håller på att fasas ut. Behov och efterfrågan minskar i takt med att allt fler vaccineras och efter sommaren bedöms volontärstödet inte behövas längre.

Citadellbadet öppnar 29 maj och Härslövsbadet öppnar 12 juni. På båda baden kommer omklädningsrum att vara stängda, även hopptornet på Citadellbadet kommer att vara stängt för att hindra risken för trängsel och smitta.

I sommar kommer strandbesökare att kunna få information inför sitt besök om graden av trängsel på stränderna. Trängseln visas i tre nivåer på stadens hemsida: strand med få besökare, strand med måttligt antal besökare och strand med många besökare. Planerad lansering är den 21 juni.

Från och med 1 juni gäller nya regler kring allmän sammankomst och offentliga tillställningar. Exempelvis får 100 personer samlas utomhus utan anvisad plats och 500 personer om det finns anvisade sittplatser. Planering och förberedelser pågår för att kunna genomföra trevliga arrangemang i sommar för stadens medborgare och dess besökare.

Övrigt

Enligt Folkhälsomyndighetens nationella databas för vaccinering mot covid-19 har hittills cirka 37,6 procent av Landskronaborna fått sin första dos och 11 procent sin andra. Genomsnittet i Skåne ligger på 37,8 procent respektive 12,6 procent. En viss eftersläpning finns i statistiken.

Nationellt är personer som fått sin första dos överrepresenterade bland de som behöver sjukhusvård. Det tyder på en tendens till minskad efterlevnad av restriktionerna innan man fått ett fullgott skydd. Staden vill uppmana de som fått sin första dos att fortsätta följa restriktionerna.

Här hittar du fler nyheter och mer information om covid-19.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr