Lägesbild 23 april 2021

Antalet positiva covid-19-fall i Landskrona minskade något under förra veckan och omsorgsförvaltningen står redo att vaccinera personer med personlig assistans och 270 medarbetare i kommande vecka.

Läget i Skåne  

I Skåne minskar smittspridningen något. Förra veckan låg antalet nyupptäckta fall på 541 fall per dag. Veckan dessförinnan låg antalet på 608 fall per dag. Antalet personer som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 har ökat sedan förra veckan. Den 22 april vårdades 142 personer på vårdavdelning och 25 på IVA.

 

Läget i Landskrona 

Vecka 15 rapporterades totalt 133 fall (287 fall/100 000 invånare) i Landskrona vilket är något färre jämfört med vecka 14 då antalet var 145 fall (313 fall/100 000 invånare).

 

Omsorgsförvaltningen 

Omsorgsförvaltningen befinner sig fortsatt i ett stabilt läge. I slutet av veckan finns ingen bekräftad smitta hos vare sig brukare eller personal. Leveranserna av vaccin har ökat och samtliga brukare inom område Stöd och service har erbjudits sin första dos. Nu pågår vaccination av personer med personlig assistans, i nästa vecka kommer cirka 270 medarbetare att vaccineras.

 

Utbildningsförvaltningen 

Samtliga elever inom både grundskola och gymnasieskola är tillbaka i 100 procent närundervisning. Läget är stabilt och inga utbrott har hittills rapporterats. Inom vuxenutbildningen fick en klass övergå till distansundervisning i förra veckan på grund av att ett tiotal elever och lärare testade positivt. Ett par förskolor har också rapporterat några positiva fall under veckan. I samtliga fall följs de nya nationella riktlinjerna gällande smittspårning i skolan.

 

Övriga förvaltningar och bolag 

Övriga förvaltningar och bolag rapporterar fortsatt stabilitet men med enstaka sjukdomsfall.

Smittskydd Skånes rekommendation är fortfarande att hålla ej nödvändiga verksamheter stängda. Förhoppningsvis kommer nya rekommendationer i nästa vecka. Karlslundsbadet och övriga träningsanläggningar inomhus är stängda till och med den 2 maj. Museet, teatern och konsthallen kommer att vara stängda fram till juni månad, eventuellt även fram till hösten. Från och med den 3 maj kommer biblioteket att successivt öppna upp för fler besökare åt gången.

 

Övrigt 

Enligt Folkhälsomyndighetens nationella databas för vaccinering av covid-19 har hittills cirka 20,9 procent av Landskronaborna fått sin första dos och 8,1 procent sin andra. Genomsnittet i Skåne ligger på 20,7 procent respektive 8,5 procent. En viss eftersläpning finns i statistiken.

 

Här hittar du fler nyheter och mer information om covid-19.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr