Lägesbild 4 juni

Antalet covid-19-fall fortsätter att minska i Skåne och Landskrona. Från och med nästa vecka drar vaccinationerna i fas 4 igång i Landskrona.

Läget i Skåne

Antalet fall av covid-19 fortsätter att minska i Skåne. Den 2 juni rapporterades i genomsnitt 140 fall per dag. För två veckor sedan (20 maj) låg genomsnittet på 420 fall/dag. Antalet personer som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 har också sjunkit. Den 3 juni vårdades 33 personer på vårdavdelning och 16 personer på IVA (20 maj: 102 personer på vårdavdelning och 23 på IVA). Andelen som testar positivt i egenprovtagningen ligger på cirka fem procent vilket är en minskning med två till tre procentenheter sedan förra veckan.

Läget i Landskrona

Även i Landskrona sjunker antalet konstaterade fall. Vecka 21 rapporterades totalt 19 fall (41 fall/100 000 invånare) i Landskrona vilket är betydligt färre jämfört med veckan innan (74 fall).

Läget i förvaltningarna och bolagen

Samtliga förvaltningar och bolag rapporterar nu att verksamheterna löper stabilt. Sjukfrånvaron ligger på normal nivå. Totalt rapporteras fyra medarbetare vara hemma på grund av misstänkt symtom eller närståendesmitta. Omsorgsförvaltningen har inte någon konstaterad smitta, varken hos personal eller brukare och den 10 juni genomförs de sista vaccinationerna med dos två för personal inom område Stöd och Service.

Övrigt

Idag, fredag 4 juni öppnar vaccinationsbokningen för åldersgruppen 45-49 år och från och med vecka 23 kan Landskronaborna vaccinera sig på Hälsomedicinskt center (HMC). Den vaccinationsbuss som Region Skåne tidigare meddelat skulle placeras i Landskrona uteblir. Istället finns möjlighet för grupper som har svårt att ta sig till HMC att vaccineras på sin ordinarie vårdcentral. Tillsammans med de informationsinsatser som staden förbereder och som riktar sig mot socioekonomiskt utsatta områden innebär detta förhoppningsvis att en stor del av medborgarna vaccinerar sig.

Enligt Folkhälsomyndigheten nationella databas för vaccinering av covid-19 har hittills 43,8 procent av Landskronaborna fått sin första dos och 16,7 procent sin andra. Genomsnittet i Skåne ligger på 43,6 procent respektive 17,8 procent. En viss eftersläpning finns i statistiken.

Planering och förberedelser fortsätter för att kunna genomföra trevliga arrangemang i sommar. Först ut är nationaldagen på söndag som firas på tre ställen: hembygdsgården i Asmundtorp, Citadellet i Landskrona samt vid Pumphuset i Borstahusen. Evenemanget följer myndigheternas restriktioner.

Här hittar du fler nyheter och mer information om covid-19.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr