Lägesbild 7 maj

Antal covid-19-smittade i Landskrona har ökat något men läget är stabilt i Landskrona stads förvaltningar och bolag.

Läget i Skåne

Den senaste veckan har antalet fall av covid-19 fortsatt att öka i Skåne. I genomsnitt rapporterades 620 fall/dag (vecka 16 var motsvarande siffra 540 fall/dag) Antalet personer som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 har också ökat. Den 6 maj vårdades 138 personer på vårdavdelning och 31 på IVA.

Läget i Landskrona

Vecka 17 rapporterades totalt 115 fall (248 fall/100 000 invånare) i Landskrona vilket är något fler jämfört med vecka 16 då antalet var 103 fall (222 fall/100 000 invånare).

Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen befinner sig fortsatt i ett stabilt läge. I slutet av veckan fanns det ingen konstaterad smitta bland brukare. Sex medarbetare hade en pågående covid-infektion. Samtliga medarbetare inom LSS har fått sin första vaccinationsdos och beräknas få sin andra dos innan sommaren. Nyanställd personal samt sommarpersonal som ska arbeta i nära kontakt med brukare har också erbjudits vaccination. Totalt har 82 procent av personalen i verksamhetsnära arbete fått sin första dos.

Utbildningsförvaltningen

Samtliga skolor och förskolor bedriver verksamhet med full närundervisning. Ett fåtal verksamheter har under veckan rapporterat att de har fall med konstaterad smitta. De nya riktlinjerna för provtagning från Smittskydd Skåne som bland annat säger att även symtomfria elever ska testa sig vid konstaterad smitta i klassen, innebär en ökad belastning för rektorer men fungerar väl.

Övriga förvaltningar och bolag

Övriga förvaltningar och bolag rapporterar stabilitet och verksamheterna fortlöper i stort sett som vanligt. En handfull verksamheter har enstaka medarbetare med konstaterad covid-19, inga stora utbrott rapporteras.

Från och med den 3 maj har stadsbiblioteket ökat antal besökare till 15 personer samtidigt. Varje besök begränsas till 30 minuter och det går bra att låna direkt från hyllorna. Väktare på plats säkerställer att antal och besökstid följs. Det finns fortfarande möjlighet att få böcker och material hemlevererat om man till exempel tillhör en riskgrupp. Beslutet gäller till den 31 augusti under förutsättning att smittläget inte ändras.

I enlighet med Smittskydd Skånes rekommendationer kommer Puls Arena, övriga inomhusanläggningar och baden att öppna den 10 respektive 11 maj. Besökare som ska till inomhusanläggningarna (ej bad) uppmanas att komma ombytta till träning och duscha hemma. Omklädningsrum och duschar på anläggningarna kommer att vara fortsatt stängda för att minska risken för smittspridning, med undantag för badanläggningarna. På Karlslundsbadet finns ett maxtak på 50 besökare.

Övrigt

Enligt Folkhälsomyndigheten nationella databas för vaccinering av covid-19 har hittills cirka 31,6 procent av Landskronaborna fått sin första dos och 9,4 procent sin andra. Genomsnittet i Skåne ligger på 31,8 procent respektive 9,5 procent. En viss eftersläpning finns i statistiken.

Här hittar du fler nyheter och mer information om covid-19.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr