Seniorer och riskgrupper

Besöksförbud på särskilda boenden i Landskrona stad

Omsorgsförvaltningen har ett beslut från Folkhälsomyndigheten om tillfälligt besöksförbud på äldreboenden i Landskrona stad. Personalen på boendena försöker i möjligaste mån att anordna besök utomhus.

För mer information om vad som gäller för ditt besök, kontakta det boende du vill besöka.

Riskgrupper 

Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vilka som är i riskgrupp för att drabbas av allvarlig sjukdom om de smittas av covid-19.

70 år och äldre

Risken för att drabbas av allvarlig sjukdom ökar gradvis med stigande ålder. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information om vad det innebär för dig som är 70 år och äldre.

Träffpunkterna

Träffpunkternas inomhusverksamhet är stängda från och med den 21 december och tillsvidare. Föranmälan krävs för att kunna delta på utomhusaktiviteter.

Lunch kan avhämtas på Fröjdenborgs träffpunkt.

Mer information på träffpunkternas sidor.

Anhörigstöd

Stödjer du en familjemedlem eller vän, som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver din hjälp under situationen med coronaviruset?

För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få extra stöd. Därför erbjuder Landskrona stad ett digitalt anhörigstöd genom E-tjänsten ”En bra plats”. med information, råd och stöd för dig som stöttar en närstående.

Du är även välkommen att ringa till stadens anhörigcentrum om du har några frågor eller om du önskar stöd: 0418-47 34 11

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr