Skolor och förskolor

Landskrona stad följer regeringens, Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer. Det betyder att friska barn och elever kan gå till förskolan och skolan som vanligt.

Vad gäller vid utlandsresor?

Om ni planerar en utlandsresa ber vi er att kontakta personalen på barnets skola eller förskola och informera om den stundande resan.

Folkhälsomyndigheten har kommit med rekommendationer för vad som gäller när man kommer hem från utlandsresor. Landskrona stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Följande gäller för vuxna och barn över 6 år som rest utomlands:

  • Alla som reser in i Sverige uppmanas att testa sig vid symtom på covid-19 och följa de allmänna råd och rekommendationer som gäller.
  • Den som är symtomfri vid inresa behöver inte testa sig.

Folkhalsomyndigheten.se hittar du mer information

Barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Som hushållskontakt ska man vara hemma fem dagar räknat från den dag personen i hushållet insjuknade. Om personen med covid-19 i hushållet inte har några symtom gäller förhållningsreglerna under fem dagar från denna persons provtagningsdatum.

Folkhälsomyndighetens rekommendation från den 20 januari

Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. Symtomfria personer ska inte testa sig. En viktig anledning till att man testar skolbarn är att det är viktigt för barn och unga att gå i skolan och vara med i aktiviteter för att må bra. 

Information från Region Skåne om provtagning för covid-19

Svaren nedan kommer från Smittskydd Skåne, 1177 och Folkhälsomyndigheten.

Vanliga frågor och svar:

Vad gör jag om mitt barn har varit nära någon som har covid-19?

Nära kontakt innebär att du har träffat en smittsam person inom 2 meters avstånd i sammanlagt 15 minuter under ett dygn.

  • Symtomfria barn kan fortsätta gå till förskolan, skola och fritidsaktiviteter fast de träffat någon med covid-19.
  • Barn ska testa sig om det har eller får symtom som kan vara covid-19 och stanna hemma i väntan på provsvar.
  • Barn som inte har symtom behöver inte testa sig.

Tiden från att man blir smittad till att man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan två och 14 dagar. Fem dagar är vanligast.

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19.

Källa: 1177.se

Vad gör jag om mitt barn har provtagits och svaret är positivt? (barnet har covid 19):
Barnet behöver stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst fem dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vad gör jag om mitt barn har provtagits och svaret är negativt? (barnet har inte covid-19):
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. 

Vad gör jag om mitt barn inte har provtagits? (jag vet inte om barnet har covid-19 eller ej)
Barnet behöver stanna hemma så länge hen har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vad gäller om ett barn blir sjukt under skoldagen?
Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Hur länge ska ett barn stanna hemma om det är sjukt?
Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått fem dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Hur gör man om ett syskon eller annan familjemedlem är sjuk?
Barn som bor tillsammans med någon som har covid-19 kan själv vara smittad och ska därför stanna hemma från skola eller förskola i fem dygn från att personen i hushållet insjuknade. Barnet ska inte heller delta i några fritidsaktiviteter under denna tid.

  • Barn med symtom ska testa sig snarast.
  • Symtomfria barn behöver inte testa sig.
  • Om barnet haft covid-19 de senaste tre månaderna kan barnet gå till skola eller förskola.

Region Skåne och 1177.se om självtest för barn och vuxna

Vad gäller vid skolresor?

Landskrona stad följer UD:s reserekommendationer när det gäller skolresor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr