Skolor och förskolor

Skolplikt gäller

Elever som går i grundskolan och motsvarande har skolplikt och förväntas därför vara i skolan, om de inte har ett giltigt skäl till frånvaro som exempelvis sjukdom, eller konstaterad covid-19 smitta i hemmet. 

Vad gäller vid utlandsresor?

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer för vad som gäller när man kommer hem från utlandsresor. Landskrona stad följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Följande gäller för vuxna och barn över 6 år som rest utomlands:

  • Ta ett PCR-test (självtest) så fort som möjligt efter hemkomst. Beställ via 1177.se
  • Ta ytterligare ett PCR-test fem dagar efter hemkomst. Beställ via 1177.se
  • Stanna hemma i karantän sju dagar efter hemkomst oavsett provresultat. Det gäller alla som har rest utomlands (inklusive barn i förskoleåldern, alltså barn yngre än 6 år).

Rekommendationen gäller oavsett vilka länder man besökt. Det gäller även om man har varit sjuk i covid- 19 eller har ett positivt antikroppstest sedan tidigare.

Om ni planerar en utlandsresa ber vi er att kontakta personalen på barnets skola eller förskola och informera om den stundande resan.

folkhalsomyndigheten.se hittar du mer information

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Sedan den 1 december 2020 gäller att yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. 

Folkhälsomyndighetens rekommendation från den 1 december

Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. En viktig anledning till att man testar skolbarn är att det är viktigt för barn och unga att gå i skolan och vara med i aktiviteter för att må bra.

Information från Region Skåne om provtagning för covid-19

Svaren nedan kommer från Smittskydd Skåne och Folkhälsomyndigheten.

Vanliga frågor och svar:

Vad gör jag om mitt barn har provtagits och svaret är positivt? (barnet har covid 19):
Barnet behöver stanna hemma minst två dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst sju dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vad gör jag om mitt barn har provtagits och svaret är negativt? (barnet har inte covid-19):
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. 

Vad gör jag om mitt barn inte har provtagits? (jag vet inte om barnet har covid-19 eller ej)
Barnet behöver stanna hemma så länge hen har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Vad gäller om ett barn blir sjukt under skoldagen?
Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Hur länge ska ett barn stanna hemma om det är sjukt?
Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått sju dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Hur gör man om ett syskon eller annan familjemedlem är sjuk?
Den som bor tillsammans med någon som har covid-19 kan själv vara smittad och ska därför stanna hemma. Sedan den 1 december gäller att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra.

Region Skåne och 1177.se om självtest för barn och vuxna

Vad gäller vid skolresor?

Landskrona stad följer UD:s reserekommendationer när det gäller skolresor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André