Skolor och förskolor

Elever som går i grundskolan och motsvarande har skolplikt och förväntas därför vara i skolan, om de inte har ett giltigt skäl till frånvaro som exempelvis sjukdom, eller konstaterad covid-19 smitta i hemmet. Sedan den 11 januari 2021 har däremot högstadieeleverna övergått till fjärrundervisning. 

Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19

Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

Sedan den 1 december 2020 gäller att yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra. 

Folkhälsomyndighetens rekommendation från den 1 december

Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 och i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. En viktig anledning till att man testar skolbarn är att det är viktigt för barn och unga att gå i skolan och vara med i aktiviteter för att må bra.

Information från Region Skåne om provtagning för covid-19

Svaren nedan kommer från Smittskydd Skåne och Folkhälsomyndigheten.

Vanliga frågor och svar:

Vad gör jag om mitt barn har provtagits och svaret är positivt? (barnet har covid 19):
Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet.

Vad gör jag om mitt barn har provtagits och svaret är negativt? (barnet har inte covid-19):
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. 

Vad gör jag om mitt barn inte har provtagits? (jag vet inte om barnet har covid-19 eller ej)
Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet.  I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet

Vad gäller om ett barn blir sjukt under skoldagen?
Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Hur länge ska ett barn stanna hemma om det är sjukt?
Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Hur gör man om ett syskon eller annan familjemedlem är sjuk?
Den som bor tillsammans med någon som har covid-19 kan själv vara smittad och ska därför stanna hemma. Sedan den 1 december gäller att även yngre barn och elever som bor tillsammans med någon som har covid-19 rekommenderas att stanna hemma, precis som äldre elever rekommenderas att göra.

Region Skåne och 1177.se om självtest för barn och vuxna

Vad gäller vid skolresor?

Landskrona stad följer UD:s reserekommendationer när det gäller skolresor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr