Vad gör Landskrona stad?

Vad gör Landskrona stad för att minska smittspridningen?
Landskrona stad följer myndigheternas rekommendationer och vi har anpassat våra verksamheter efter aktuella beslut. Invånare informeras löpande via landskrona.se, sociala medier och verksamheternas egna kanaler om vilka anpassningar som görs.


Vad gör Landskrona stad för att minska smittspridningen bland sina anställda?
Som arbetsgivare har Landskrona stad anpassat alla sina verksamheter för att minska risken för smittspridning genom att till exempel öka avstånden på arbetsplatsen, underlätta hemarbete och hålla fler digitala möten.

För medarbetare inom vård- och omsorg finns rutiner för användning av skyddsutrustning, rutin för provtagning- och karantän samt vårdhygieniska rutiner.

Personal som måste pendla med kollektivtrafiken har möjlighet att få munskydd via sin chef.


Hur informerar Landskrona stad invånarna om restriktionerna?
Landskrona stad använder de kanaler vi har till vårt förfogande för att nå invånarna. Vi sprider information via vår hemsida, sociala medier och traditionella medier. Dessutom har vi givetvis haft löpande kontakt med vårdnadshavare, brukare, anhöriga och andra berörda målgrupper via våra verksamheter. Invånare som är 70+ har fått två utskick hem i posten. Vi har även skickat ut utskick till samtliga hushåll i Landskrona stad om vilka rekommendationer som gäller.

Vi har samarbetat med fastighetsägare och försett dem med flygblad och affischer med information om de rekommendationer som gäller.

Vi har tagit fram informationsfilmer på olika språk som har spridits i sociala medier.

Vi samverkar även med partners så som Ventrafiken, Landskronahem, Landskronasamverkan, religiösa samfund och andra civila aktörer för att sprida information. 


Vad gör Landskrona stad för att undvika trängsel på restauranger och offentliga platser?

Uteserveringarna kontrolleras till viss del i samband med ordinarie livsmedelsinspektioner samt vid lunchtid och en del kvällstid. På övriga allmänna platser sker ingen kontroll av kommunen. Det är enbart på serveringsställen som allmänheten har tillträde till som kommunen har ett kontrollansvar.

Under sommaren 2021 har vi värdar på våra tre populäraste stränder som hjälper besökarna att hålla avstånd. Dessa värdar gör också en visuell bedömning av trängseln på stränderna åtta gånger per dag så besökarna kan få en överblick av trängseln innan de åker till stranden. Här kan du kolla trängseln. Vi har också satt upp skyltar, dekaler och vepor på alla ställen där det finns risk för folksamlingar.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar för badhus, gym- och sportanläggningar samt handelsplatser (till exempel butiker, gallerior och köpcentrum). Polisen ansvarar för tillsyn av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Vare sig kommunerna eller länsstyrelsen har för närvarande något tillsynsansvar för exempelvis badstränder, gator och torg. Här gäller den enskildes ansvar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Louise Jönsson