Bygglovprocess

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Här finner du exempel på ritningar  
Här finner du exempel på ritningar
Kontakta stadsarkitektavdelningen  
Kontakta stadsarkitektavdelningen

Stadsarkitektavdelningens telefon 0418-47 32 00 är öppen måndag-fredag mellan kl. 9-12 och 13-15

 

Petter Eiring
Stadsarkitekt och avdelningschef
Handlägger även bygglov
0418-47 35 90
petter.eiring@landskrona.se

Linda Warming
Bitr. stadsarkitekt
Handlägger även bygglov
0418-47 35 57 (telefontid måndag-fredag kl. 9-11)
linda.warming@landskrona.se

Mathias Fuchs
1:e byggnadsinspektör
0418-47 06 28
mathias.fuchs@landskrona.se

Richard Ekman
Byggnadsinspektör
0418-47 35 86
richard.ekman@landskrona.se

Lena Ahlfors
Bygglovhandläggare
0418-47 35 60 (telefontid måndag-fredag kl. 9-11)
lena.ahlfors@landskrona.se

Therese Svitzer
Bygglovhandläggare
Föräldraledig tom september 2018

Anna Wallden
Bygglovshandläggare
0418-47 35 87
anna.wallden@landskrona.se

Susanne Lundquist
Bygglovhandläggare
0418-47 36 90 (telefontid måndag-fredag kl. 9-11)
susanne.lundquist@landskrona.se

 

Kontakta stadsantikvarien  
Kontakta stadsantikvarien

Lena Hector
0418-47 06 27
lena.hector@landskrona.se