Handlingar och ritningar

Ritningarnas kvalitet

Ritningar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, huvudmått, mått till tomtgräns, norrpil och skalstock. Alla mått ska vara i millimeter coh i skala.

Ritningarna ska vara uppdelade i filer om ansökan, fasadritning, planritning, situationsplanritning med mera.

Ritningarna kan e-postas till registrator.sb@landskrona.se.

Förklaringar till ritningar

Planritning? Situationsplan? Nybyggnadskarta? Här förklarar vi vad de olika ritningarna visar och hur de ska se ut.

  • Planritningar visar byggnadens rum och vilken funktion de har, till exempel om det är ett badrum, kök eller sovrum.
  • Situationsplanen visar hur din fastighet ser ut med byggnader, fastighetsgränser och parkeringsplatser. Den ska vara måttsatt och ska baseras på ett aktuellt utdrag ur kommunens baskarta. Skalan ska vara 1:500. Vid en tillbyggnad ska den tillbyggda delen ritas in på situationsplanen.
    Du kan kostnadsfritt beställa utrdraget direkt via registrator.sb@landskrona.se
  • Fasadritningar visar byggnaden rakt framifrån (inte ritat i perspektiv). Det ska finnas ritningar för alla berörda fasader.
  • Nybyggnadskarta. Gäller det nybyggnad så ska byggnaden ritas in och måttsättas på en nybyggnadskarta. Läs mer om hur du beställer den här. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Här finner du exempel på ritningar  
Här finner du exempel på ritningar
Landskronas digitala ritningsarkiv  
Landskronas digitala ritningsarkiv

Senast uppdaterad av Louise Jönsson