Lagar, planer och riktlinjer

Det är plan- och bygglagen som är grunden för hur och var du får bygga. Om du bor inom ett område som är detaljplanelagt eller inte har också betydelse. I Landskrona finns även riktlinjer för bland annat murar och plank samt skyltar som hjälper både dig och oss att se till att det du vill bygga passar i staden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo