Riktlinjer

Murar och plank påverkar omgivningen och det är viktigt att de utformas på ett sätt som passar i staden. Därför finns det riktlinjer för hur de får se ut. Det finns också riktlinjer för marklov för trädfällning i Saxtorpsskogen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rickard Persson