Bevarandeplan

Syftet med Bevarandeplanen är att bibehålla och förstärka de kvaliteter och karakteristiska särdrag som är kännetecknande för Landskrona.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Bevarandeprogram Kulturmiljöer i Landskrona  
Bevarandeprogram Kulturmiljöer i Landskrona

Senast uppdaterad av Rickard Persson