När krävs det bygglov, rivningslov och marklov ?

Bygglov för byggnader

Det krävs vanligtvis bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och vissa andra ändringar av byggnader än tillbyggnad. Bygglov krävs också om en byggnad tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål. Vid ändring av en byggnad som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs det oftast bygglov.

Inom detaljplanelagt område krävs det i vissa fall bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial på en byggnad eller för att på annat sätt ändra en byggnad så att dess yttre utseende påverkas avsevärt.

 

Bygglov för anläggningar, skyltar och ljusanordningar

Bygglov krävs för vissa andra anläggningar än byggnader. Inom detaljplan krävs det även bygglov för skyltar och ljusanordningar. (se Riktlinjer för skyltning i Landskrona)

Tidsbegränsat bygglov

Byggnadsnämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov för åtgärder som är avsedda att pågå under en begränsad tid.

Bygglov för ändamål av säsongskaraktär

En åtgärd som är av säsongskaraktär och som upprepas varje säsong under flera år i följd kan få ett bygglov för ändamål av säsongskaraktär.

Rivningslov krävs för att

  • Riva byggnader eller delar av byggnader inom område med detaljplan

Marklov krävs för att

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta stadsarkitektavdelningen  
Kontakta stadsarkitektavdelningen

Stadsarkitektavdelningens telefon 0418-47 32 00 är öppen måndag-fredag mellan kl. 9-12 och 13-15

 

 

Petter Eiring
Stadsarkitekt och avdelningschef
petter.eiring@landskrona.se

Linda Warming
Bitr. stadsarkitekt
linda.warming@landskrona.se

Mathias Fuchs
1:e byggnadsinspektör
mathias.fuchs@landskrona.se

Richard Ekman
Byggnadsinspektör
richard.ekman@landskrona.se

Anna Wallden
Bygglovshandläggare
anna.wallden@landskrona.se

Susanne Lundquist
Bygglovhandläggare
susanne.lundquist@landskrona.se

Marika Brockie
Bygglovhandläggare
marika.brockie@landskrona.se