Olovligt byggande

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge” i dagligt tal. Vid olovligt byggande kan Stadsarkitektavdelningen ta ut byggsanktionsavgifter eller kräva att bygget rivs.

Stadsarkitektavdelningen på Stadsbyggnadsförvaltningen ansvarar för kontrollen över detta. Om det inte finns något bygglov, kontakta oss gärna så att vi kan följa upp frågan.

Då behöver vi följande uppgifter

  • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden
  • En situationsplan som beskriver var på tomten/fastigheten någonting görs
  • En beskrivning av åtgärden, och om den pågår eller inte
  • Gärna ett eller flera fotografier
  • Dina kontaktuppgifter och information om var du bor om du vill ha direkt svar från oss. Du kan också vara anonym vid din anmälan

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Har du råd att bygga svart ?  
Har du råd att bygga svart ?