Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat svartbygge. Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen.

Avgiften regleras i 9 kap. plan- och byggförordningen (PBF)  och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om byggsanktionsavgiften fattas.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Har du råd att bygga svart ?  
Har du råd att bygga svart ?