Ritningsarkiv

I Stadsbyggnadsnämndens digitala ritningsarkiv finns över 200 000 bygglovsritningar från slutet av 1880-talet och framåt. Fasader, sektioner, planlösningar samt situationsplaner är sådana ritningar som finns och som du själv kan söka efter och ladda ner till din dator eller skriva ut.

Så här gör du

När du söker i "Ritningsarkivet" (länk till höger) måste du veta din fastighetsbeteckning. För att få reda på din fastighetsbeteckning gå via länken "Karta". Sök på din adress för att få veta din fastighetsbeteckning.

För att kunna skriva ut ritningen på papper eller spara ner den på din dator gör du så här.
1. Dubbelklicka på den ritning du vill titta på.
2. Eller markera flera filer och klicka på ladda ner filer.
3. Ritningarna laddas upp som filer längst ner till vänster så att du sedan kan spara ner den på din dator.
De ritningar som finns i arkivet kan inte alltid godkännas som underlag för ny bygglovsansökan.

Arkivet fungerar bäst med Internet Explorer 8 eller senare.

Om du inte hittar de ritningar du söker kan det bero på flera saker

1. Har din fastighet avstyckats från en annan fastighet? Bygglovhandlingarna kan i dessa fall ligga kvar på en äldre fastighetsbeteckning. Ring till oss för att få reda på ursprungs fastighetsbeteckningen.

2. Bor du i radhus, kedjehus eller någon annan byggnad där husen runt omkring ser ut att vara byggda efter samma ritning? Det är vanligt att man gör en gemensam bygglovsansökan för hela området. Ritningarna finns då inte registrerade på varje fastighet utan på en av fastigheterna i området. Ring till oss för att få reda på ursprungs fastighetsbeteckningen.

3. Är bygglovet helt nytt? Det tar en tid innan en ritning på ett beviljat bygglov kommer in i vår databas - under denna tid är handlingarna i vårt arkiv eller hos vårt skanningsföretag.

4. Landskrona har inte alltid varit så stor som den är idag. Om ditt hus byggts innan ditt område/by införlivades med Landskrona är det inte alltid man kan hitta ritningar. Olika delar av kommunen har införlivats med Landskrona vid olika tidpunkter. När ett område/by har införlivats har Stadsbyggnadsförvaltningen tagit över de bygglovshandlingar som funnits hos de införlivade områdena/byarna. Det är inte alltid som allt material funnits. Det finns ingen annan myndighet än vi som har bygglovshandlingar, så om ritningarna saknas kan vi tyvärr inte hjälpa till att hitta dem. Det händer dock att fastighetsägare har ritningar som följer med en byggnad och som vi inte har i våra system.

Allmänt för arkivhandlingar

Arkivhandlingen kan inte betraktas som en färdig ritning till ansökan om lov eller anmälan. Om du vill använda arkivhandlingen som ett underlag för att skapa en bygglovsritning, tänk då på att den kan komma att behöva bearbetas inför en ansökan eller anmälan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Landskronas digitala ritningsarkiv  
Landskronas digitala ritningsarkiv
Karta  
Karta
Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson