Så här gör du en anmälan

Här nedan beskrivs hur du går tillväga för att göra en anmälan. Tänk på att du måste ha fått ett startbesked innan du får påbörja åtgärden.

Åtgärder som inte behöver bygglov kan behöva anmälan, enligt plan – och byggförordningen (SFS 2011:338).

Ansökan

När du gör en anmälan så ska du använda dig av blanketten ansökningsblankett för anmälan.  Blanketten ska innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig så ska du föreslå en sådan. Vid annan fakturamottagare än sökande så behöver du bifoga en fullmakt. 

Handlingar

Förutom ansökningsblanketten bör du skicka med relevanta handlingar. Vilka handlingar som är aktuella för just din åtgärd kan variera beroende på bland annat projektets omfattning. 

Generellt kan det sägas att ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda så att det tydligt framgår vad du vill göra. Vi behöver en omgång ritningar – du får gärna skicka dem digitalt till oss. För att underlätta handläggningen bör det kontrolleras med en linjal att ritningarna är ritade och utskrivna i rätt skala innan de skickas in. 

Skicka ansökan till

Landskrona stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsarkitektavdelningen
261 80  LANDSKRONA

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.