Slutanmälan

När byggnadtionen är klar får du inte använda byggnaden förrän ett slutbesked har beviljats. För att ett slutbesked ska skrivas måste en slutanmälan skickas in. Ibland ska ytterligare handlingar skickas med, de handlingar som ska skickas med står i startbeskedet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.