Enbostadshus

Här finns information och råd för dig som ska bygga om, bygga till eller bygga ett nytt enbostadshus. Med enbostadshus menas villor, parhus eller radhus.

Den 2 juli 2014 gjorde förändringar i plan- och bygglagen som innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för vissa åtgärder på småhusfastigheter.  

Det handlar om att:

- Bygga ett så kallat komplementbostadshus om maximalt 25 kvm
- Göra en tillbyggnad om max 15 kvm
- Att uppföra takkupor 
- Att inreda ytterligare en bostad

Blanketter

Här hittar du alla blanketter du kan behöva när du ska ansöka om lov eller göra en anmälan eller anmälan kontrollplan.

Bygglovsprocessen

Här hittar du en beskrivning av bygglovsprocessen med råd och tips inför din ansökan. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.