Ändrad användning av byggnad

Bygglov behövs för att avsevärt ändra användningen av en byggnad.

Avsevärd ändrad användning är exempelvis

 • Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • Från butik till restaurang, pizzeria eller café
 • Från industrilokal till detaljhandel
 • Från bostad till hotell eller kontor
 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad
 • Från lager till stormarknad
 • Från garage som bostadskomplement till lagerlokal som verksamhet
 • Från restaurang till kontor
 • Från samlingslokal (exempelvis biograf) till kontor eller butik
 • Från sporthall till försäljningslokal/butik.
 • Från kontor till vandrarhem.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson