Ändrad användning av byggnad

Bygglov behövs för att avsevärt ändra användningen av en byggnad.

Avsevärd ändrad användning är exempelvis

 • Från förskola till bostad, kontor, vårdinrättning, café eller restaurang
 • Från butik till restaurang, pizzeria eller café
 • Från industrilokal till detaljhandel
 • Från bostad till hotell eller kontor
 • Från kontor till butik, hotell eller verkstad
 • Från lager till stormarknad
 • Från garage som bostadskomplement till lagerlokal som verksamhet
 • Från restaurang till kontor
 • Från samlingslokal (exempelvis biograf) till kontor eller butik
 • Från sporthall till försäljningslokal/butik.
 • Från kontor till vandrarhem.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo