Om du störs av någon annans eldning

Om du störs när någon annan eldar bör du i första hand vända dig till den som eldar. I andra hand kan du kontakta miljöförvaltningen.

Det bästa är om du först går och pratar med den som eldar. Om det inte hjälper kan du kontakta miljöförvaltningen. Vi gör då en utredning. Om vi konstaterar att störningarna i form av rök, sot eller lukt inte är tillfälliga eller måttliga, kan det hända att vi inför begränsningar eller eldningsförbud.När det konstaterats att klagomålet är befogat får eldaren betala för miljöförvaltningens handläggningstid. Se även Boendemiljö

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson