Butiker

Butiker och handel

För att bygga nya butiker/handelshus eller inreda befintliga lokal för handel som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behövs det bygglov för att ändra användningen i en byggnad från lager eller kontor till butik.

Skyltar

För att sätta upp skyltar behövs också bygglov. Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram riktlinjer för skyltning i Landskrona för att underlätta för alla som vill sätta upp skyltar. 

Upplåtelse av allmän platsmark

Gator, gångbanor, parker och torg är i huvudsak offentliga platser d.v.s platser som tillhör alla. Offentliga platser ska nyttjas för att staden ska fungera. Tillstånd söks hos Polismyndigheten som tar ut en ansökningsblankett och beviljar tillstånd. Markupplåtelseavgift eller hyra tillkommer för användning av offentlig mark enligt taxa som antagits av Landskrona stad.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Riktlinjer för verksamheter  
Riktlinjer för verksamheter

Senast uppdaterad av Rickard Persson