Friggebod

I bostadshusets närhet får man uppföra eller bygga en eller flera fristående byggnader. Det kan vara en bod, ett skärmtak, ett växthus eller liknande. Byggnadernas sammanlagda yta får vara högst 15,0 kvadratmeter och den högsta tillåtna höjden (taknockshöjd) är 3,0 meter. Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Placeras friggeboden närmre tomtgränsen, gatan eller på allmän platsmark än 4,5 meter, måste bygglov sökas.

Observera att en friggebod kräver dispens (godkänt undantag) från strandskydd om sådant finns.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Relaterad information  
Relaterad information
Här finner du exempel på ritningar  
Här finner du exempel på ritningar

Senast uppdaterad av Rickard Persson