Inreda vinden

För att inreda vinden i ett en- och tvåbostadshus krävs inte bygglov. Däremot kan åtgärden kräva anmälan om planlösning, installation av vatten och avlopp eller brandskydd ändras väsentligt. Ta kontakt med stadsarkitektavdelningen för rådgivning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson