Inreda vinden

För att inreda vinden, bygga en takterass, göra taklyft, bygga nya takkupor eller takfönster behövs bygglov. Detaljplaner bestämmer begränsningarna om det är möjligt. Varje byggnad har sina egna arkitektoniska möjligheter och plan- och bygglagen har därutöver också flera byggtekniska krav som behöver lösas inför bygglov respektive startbesked. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.