Pool

Att bygga en pool behöver oftast inte bygglov men i vissa fall kan bygglov, marklov eller en anmälan krävas.

Du kan exempelvis behöva söka bygglov om poolväggen bedöms vara en mur eller marklov om du schaktar ut runt poolen så att marknivån väsentligt förändras. Det är även viktigt att komma ihåg att vissa anordningar i samband med poolen kan kräva bygglov som plank eller pooltak.

Att helt gräva ner en pool på tomten utan att påverka marken omkring behöver normalt varken bygglov, marklov eller en anmälan.

Det finns dock tillfällen där du kan behöva söka tillstånd från kommunen. Du kan exempelvis behöva marklov om du schaktar ur eller fyller upp runt poolen mer än 0,5 meter eller bygglov om poolväggen kan bedömas vara en mur. 

Om du önskar att sätta upp ett pooltak så är detta bygglovspliktigt om det är över 1,2 meter. Det är alltid säkrast att kontakta oss om du känner dig osäker angående om just ditt poolbygge kommer att behöva bygglov eller marklov.

Även om du inte behöver bygglov så finns det några saker som är bra att känna till. Enligt Boverkets Byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm exempelvis via ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det staketet ska vara utformat så att barn inte kan krypa under eller kunna klättra över det.

Ett annat skydd kan vara någon form av skyddstäckning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Detta skydd måste klara vikten av ett barn utan att det ger vika.

Dessa är bara två exempel för att förhindra drunkningsolyckor men alternativa lösningar kan också fungera så länge de håller samma säkerhetsnivå som de två exemplen.

Tänk på att du som fastighetsägare är ansvarig så att inga olyckor sker.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Relaterad information  
Relaterad information

Senast uppdaterad av Rickard Persson