Skolor och förskolor

För att bygga nya skolor och förskolor samt inreda befintliga hus för skolverksamhet som tidigare varit något annat behövs bygglov. Exempelvis behövs bygglov för att ändra användningen i en byggnad från kontor till skola.

Om bygglov inte kan ges för ändrad användning eller för en tillfällig paviljong på mark som inte får bebyggas kan ibland tidsbegränsat bygglov vara ett sätt att lösa ett tillfälligt behov av skol- eller förskoleplatser. Läs mer under Tidsbegränsat bygglov

Utemiljö

Förskolor och skolor ska alltid ha tillgång till skolgård utomhus. För förskolor ska dessutom logistiken för hämtning och lämning med bil redovisas i bygglovet.

 

Skyltar

För att sätta upp skyltar behövs också bygglov. Staden har tagit fram riktlinjer för skyltning i Landskrona.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson