Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.

Inom ett område som omfattas av detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt.

Det finns dock vissa undantag från lovplikten bland annat beroende på skyltens storlek, placering, varaktighet och syfte. Vissa av undantagen gäller dock inte om skylten placeras på eller i anslutning till en sådan byggnad eller inom ett sådant bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Undantag från lovplikt för vissa skyltar:

Det finns vissa skyltar som inte kräver bygglov, det gäller följande skyltar

  • en skylt vars area är högst 1,0 m2
  • en skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor
  • en orienteringstavla vars area är högst 2,0 m2
  • en skylt inomhus
  • valreklam i samband med val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning
  • en nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande
  • ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen (2007:90)
  • ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen (1986:300)

Mer information om riktlinjer för skyltar finns att läsa om på Boverkets sida.

Skylt

En skylt är en tavelliknande anordning med information, ofta upplyst. Det finns flera olika typer av skyltar. 

Ljusanordningar

Ljusanordningar som behöver bygglov kan exempelvis vara belysning med starkt ljus vid idrottsplatser. Gatubelysning, belysning i motionsspår och liknande behöver inte bygglov.

Banderoll

En banderoll är en långsmal tillfällig reklamskylt som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande material. Den placeras oftast direkt mot en fasad eller över en gata. Banderoller behöver bygglov precis som skyltar.

Vepor

Vepor kallas ibland de tillfälliga reklamskyltar som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande material. De är ofta stora och täcker hela eller delar av en fasad. Vepor behöver bygglov precis som skyltar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson