Skyltar

I områden som omfattas av en detaljplan behövs bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar.

I Landskrona stad finns detaljplaner för så gott som all mark, vilket innebär att du i princip alltid behöver söka bygglov för att få sätta upp och väsentligt ändra skyltar. Detta gäller tillfälliga skyltar, permanenta skyltar, skyltar målade på fasad, större flaggor (över 1,5 kvm) med varumärke eller reklam, stor reklam på markiser m.m. Mer information om riktlinjer för skyltar finns att läsa om på Boverkets sida.

Skylt

En skylt är en tavelliknande anordning med information, ofta upplyst. Det finns flera olika typer av skyltar. 

Ljusanordningar

Ljusanordningar som behöver bygglov kan exempelvis vara belysning med starkt ljus vid idrottsplatser. Gatubelysning, belysning i motionsspår och liknande behöver inte bygglov.

Banderoll

En banderoll är en långsmal tillfällig reklamskylt som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande material. Den placeras oftast direkt mot en fasad eller över en gata. Banderoller behöver bygglov precis som skyltar.

Vepor

Vepor kallas ibland de tillfälliga reklamskyltar som trycks upp på en duk av tyg, plast eller liknande material. De är ofta stora och täcker hela eller delar av en fasad. Vepor behöver bygglov precis som skyltar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.