Tidsbegränsat bygglov

Om inte alla förutsättningar för ett permanent bygglov kan uppfyllas är det möjligt att söka tidsbegränsat bygglov i som längst 10 år. Därefter är det möjligt att söka tidsbegränsat lov för ytterligare 5 år. 

Åtgärden ska vara av tillfällig karaktär och planerad att pågå under en begränsad tid. Tiden kan förlängas med högst fem år i taget och kan som längst ges för 15 år.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.