Byggprojekt

Landskrona ska återta sin position som en välmående stad i södra Sverige. Flertalet byggprojekt har regional attraktionskraft med sin närhet till Öresund och kommer att ge staden positiv inflyttning. Med detta skapas också förutsättningar för nya företagsetableringar vilket sammantaget ger ökad skattekraft och ökad ekonomisk aktivitet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta oss om byggprojekt i Landskrona  
Kontakta oss om byggprojekt i Landskrona

Johan Nilsson
Stadsbyggnadschef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Fredrika Klevborn
Mark- och exploateringschef
0418-47 35 75
fredrika.klevborn@landskrona.se

Landskrona på väg  
Landskrona på väg

Senast uppdaterad av Anette Drivmo