MariaStaden projekt

MariaStaden projekt bygger 34 radhus i två plan på fastigheten Betfältet 7. Byggnaderna uppförs i tegel i två olika gråa nyanser med tak i svart singel. Förråd och miljöhus målas gråa och spaljéerna mellan uteplatserna uppförs i tryckimpregnerat virke. Radhusen samlas i fyra längor som skiljs åt av tre gemensamma parkeringsplatser där även miljöhusen placeras. Samtliga bostäder får en privat yta framför huvudentrén mot gatan samt en privat trädgård mot innergården. Den gemensamma innergård har en grönyta avsatt för en lekplats och grusade gångvägar som ansluter till de privata trädgårdarna.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Senast uppdaterad av anette drivmo