Handelsmannen Glumslöv

© Magasin A

HSB Landskrona har förvärvat tomten Handelsmannen 1 i Glumslöv, mer känd som Trekanten. Här planerar man att uppföra ett 30-tal lägenheter i flerbostadshus på tomten.

Detaljplanearbetet har vunnit laga kraft och utformningen av bostadsprojektet är igång och bedrivs i nära samarbete med Landskrona stad, byalaget och pensionärsföreningarna i Glumslöv och arkitekterna på Magasin A.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vid frågor  
Vid frågor

Johan Nilsson
Stadsbyggnadschef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Fredrika Klevborn
Mark- och exploateringschef
0418-47 35 75
fredrika.klevborn@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo