Handelsmannen Glumslöv

 

HSB Landskrona har förvärvat tomten Handelsmannen 1 i Glumslöv, mer känd som Trekanten. Här planerar man att uppföra ett 30-tal lägenheter i flerbostadshus på tomten.


Detaljplanearbetet har vunnit laga kraft och utformningen av bostadsprojektet är igång och bedrivs i nära samarbete med Landskrona stad, byalaget och pensionärsföreningarna i Glumslöv och arkitekterna på Magasin A.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.