Handelsmannen Glumslöv

© Magasin A

HSB Landskrona har förvärvat tomten Handelsmannen 1 i Glumslöv, mer känd som Trekanten. Här planerar man att uppföra ett 30-tal lägenheter i flerbostadshus på tomten.

Detaljplanearbetet har vunnit laga kraft och utformningen av bostadsprojektet är igång och bedrivs i nära samarbete med Landskrona stad, byalaget och pensionärsföreningarna i Glumslöv och arkitekterna på Magasin A.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson