Jäntan

Kvarteret JäntanKvarteret Jäntan ligger centralt i Landskrona och är en viktig pusselbit för att stärka stadens centrum med handel och service. Området kan liknas vid en entré in till Landskronas centrum då platsen är den första man möts av när man närmar sig staden från sydöst.

Idag används platsen som parkering och utgör en viktig angöringspunkt till centrum. Inom kvarteret Jäntan planeras det nu för ny bebyggelse med utmanade arkitektur vad gäller både fasadmaterial, volymer och färgsättning.

Fortsatt parkeringsanvändning på platsen möjliggörs genom parkeringsgarage. Genom projektet kommer även stadsdelarna Centrum och Öster att kopplas samman på ett bättre sätt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Vid frågor  
Vid frågor

Johan Nilsson
Stadsbyggnadschef 
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Fredrika Klevborn
Mark- och exploateringschef
0418-47 35 75
fredrika.klevborn@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo