Jönsaplan

Centralt placerat i Landskronas historiska stadsmiljö och i direkt anslutning till vattnet ligger Jönsaplan. På denna fastighet kommer en ny stadsoas att utvecklas. Platsen kommer att innehålla både bostäder, hotell, och lokaler för t.ex. café och restaurang samt annan publik näringsverksamhet. Projektet är utformat med värdighet mot den intilliggande kyrkan Sofia Albertina och med lekfullhet mot vattnet.  

Ett storslaget och magnifikt projekt som kommer att lyfta såväl närområdet som hela staden till nya, oanade höjder. Ett nytt landmärke som placerar Landskrona på kartan och sätter guldkant på tillvaron för de boende.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Anmäl ditt intresse  
Anmäl ditt intresse

Mäklarhuset Landskrona
Jonny Svantesson
0727-121080
0418-12810     

Vid frågor  
Vid frågor

Johan Nilsson
Bitr. stadsbyggnadschef samt planchef
0418-47 46 95
johan.nilsson@landskrona.se

Marie-Louise Svensson
Tf. mark- och exploateringschef
0418-47 03 93
marie-louise.svensson@landskrona.se